Ľudia si vylepšujú mestá aj sami | domov.kormidlo.sk | Scoop.it
Obyvatelia slovenských miest si márne želajú, aby okrem nových nákupných centier, kancelárií, bytoviek a parkovísk vyrástli aj parky, športoviská či detské ihriská. Samosprávy na ne väčšinou nemajú peniaze a developeri sa príliš nehrnú do zveľaďovania okolitých verejných priestranstiev.